Akkoord CAO Provincies 2007-2009

0
1233


6 november 2007

Naam
CAO Provincies (CAP)

CAO-teksten
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Provincies, augustus 2007

Looptijd
1 juni 2007 tot 1 juni 2009

Aantal werknemers
13.000

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 juni 2007 structureel 0,7%
1 juni 2008 structureel 1,5%
1 januari 2009 structureel 0,4%
Volledige 13e maand van 8,3%, te realiseren in 2 stappen.

Arbeidsvoorwaarden
– Gedurende de looptijd van de CAO wordt het eenvoudiger om te kiezen voor een werkweek van meer dan 36 uur. De normwerkweek blijft wel 36 uur.
– Het leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt geïntensiveerd en gericht op ontwikkeling en scholing. Partijen willen vooral de medewerkers die al langer in dezelfde functie zitten, stimuleren om over hun loopbaan na te denken. Zij krijgen geld om op eigen initiatief een opleiding te volgen die hun inzetbaarheid vergroot en hun arbeidsmarktpositie verbetert.
– Partijen hebben afgesproken om vóór 1 april 2008 afspraken te maken over modernisering en vereenvoudiging van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling.
– Indien oudere werknemers taakverlichting willen realiseren kan dat via het levensloopsaldo. De groep van 55-plussers, die nog weinig hebben kunnen sparen, krijgen een steuntje in de rug in de vorm van een tijdelijke regeling extra verloftoekenning. Dit onder de voorwaarde dat zij ook eigen verlof daarvoor inzetten, bijvoorbeeld via de levensloopregeling.

Bron: Interprovinciaal Overleg, 6 november 2007