Akkoord CAO ProRail 2012-2013

0
735


11 juni 2012

CAO-naam
CAO ProRail

Download Akkoord CAO ProRail 2012-2013
> niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe cao voor ProRail loopt van 1 maart 2012 tot 1 maart 2013.

Loonmutaties
– De cao-lonen en de vergoedingen die hieraan gerelateerd zijn gaan met 1,25 procent omhoog.
– Per 1 juli van dit jaar worden de cao-lonen en de vergoedingen nog eens met 30 euro bruto per maand verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Afgesproken is dat tijdens de looptijd van de nieuwe cao geen gedwongen ontslagen vallen als gevolg van reorganisaties.
– ProRail zal zich bovendien inspannen om medewerkers die boventallig worden te herplaatsen binnen de eigen organisaties.

Bron: SpoorPro.nl, 11 juni 2012