Akkoord CAO Politie 2012-2014

0
3115


4 juni 2012

CAO-naam
CAO Politie

Download Akkoord CAO Politie 2012-2014
> niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de CAO is 3 jaar (1 januari 2012 tot 31 december 2014).

Loonmutaties
De zware en specialistische kanten van het politiewerk worden voortaan beter beloond. Vanaf 1 januari 2012 krijgen politieambtenaren daarvoor drie tot vijf extra periodieken bovenop hun huidige schaalmaximum. Het gaat hier om ambtenaren met een functie die volgens het nieuwe waarderingssysteem minstens 24 punten scoort voor Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden.

De bonden hebben zich vooralsnog bij de door de politiek afgedwongen nullijn neergelegd, maar wel de ruimte bedongen om de afspraak daarover open te breken als na de verkiezingen van 12 september aanstaande een nieuw kabinet aantreedt dat de nullijn voor ambtenaren terugdraait.

Arbeidsvoorwaarden
– Politiemedewerkers behouden vooralsnog hun bestaande mogelijkheden voor vervroegd pensioen, inclusief de daarmee samenhangende VPL-toelagen.
– Politiemedewerkers die door de komst van de Nationale Politie hun huidige functie en/of werkplek dreigen te verliezen, krijgen van de werkgever passend ander werk aangeboden (werkzekerheidsgarantie).
– De Landelijke Arbeidstijdenregeling voor de politiesector (LAR) blijft de komende 2,5 jaar in stand.
– Het aantal gegarandeerde vrije zondagen worden verminderd van 26 naar 21 per jaar.
– Ook behouden politieambtenaren het recht om te werken volgens hun favoriete arbeidspatroon (‘modaliteit’), tenzij dat vanwege een zwaarwegend dienstbelang onmogelijk is.
– Vanaf november 2013 krijgen politiestudenten een vergoeding voor de kosten van hun levensonderhoud (MBO: € 725, HBO/WO: € 800). Slagen ze voor het eerste jaar, dan krijgen ze daarna een salaris (tweede jaar € 1.175; derde jaar € 1.332). Deze regeling geldt niet voor zij-instromers met voldoende werkervaring en inkomsten (minimaal 2 jaar minstens 28 uur gemiddeld per week gewerkt voor minstens het minimumloon). Zij blijven vanaf het eerste jaar een aanloopsalaris ontvangen dat aansluit bij hun toekomstige functieniveau.
– Nachtdienstontheffing. De tijdelijke (drie keer verlengde) landelijke regeling wordt vanaf volgend jaar vervangen door een structurele landelijke regeling.
– Vanaf 1 januari 2013 worden nieuwe spelregels van kracht voor het opleggen van piketdienst.
– Raakt een politieambtenaar door een beroepsziekte of dienstongeval blijvend invalide of komt hij te overlijden, dan keert de werkgever voortaan aanzienlijk hogere bedragen uit.
– Er komt een collectieve (aanvullende) inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid, waaraan politieambtenaren op vrijwillige basis kunnen deelnemen.
– Vanaf 1 januari 2013 worden betaalde pauzes alleen nog in uitzonderingsgevallen mogelijk.

Bron: ACP, 4 juni 2012