Akkoord CAO Pluimvee 2013-2014

0
1214


14 juli 2014

CAO-naam
CAO Pluimveeverwerkende industrie

Akkoord CAO Pluimvee 2013-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Van 1 mei 2013 tot en met 30 april 2014. De afspraken gelden met terugwerkende kracht.

Loonmutaties
1,5% per periode 10 van 2013
0,3% per periode 5 van 2014
Waarbij de vrijwillig betaalde verhogingen in de afgelopen tijd verrekend mogen worden.

Arbeidsvoorwaarden
– Nieuwe instroomschaal op wettelijk minimumloon voor nieuwe medewerkers met een leer-werkovereenkomst.
– Afgesproken is dat de instroomschaal alleen gebruikt mag worden voor scholing die in 13 maanden een erkend niveau 2 van het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) of hoger oplevert.

Bron: FNV Bondgenoten, 09 juli 2014