Akkoord CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013 (Update)

0
21159


09-10-2012

In vervolg op het in juli gemelde hoofdlijnenakkoord is nu een akkoord behaald. De exacte details zijn nog niet bekend, maar het betreft een uitwerking van het eerder overeengekomen hoofdlijnenakkoord. Inzake de VUT-cao is afgesproken deze met één jaar (tot 31 december 2013) wordt verlengd. Daarnaast worden met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2012 de ‘gaten’ in de VUT gerepareerd.

CAO-naam
CAO Particuliere Beveiliging

Download Akkoord CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013
> CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013

Looptijd
– nog onbekend

Loonmutaties
– Alle lonen worden met 5,25% verhoogd per loonperiode 4 van 2013.
– Wie op 30 september 2013 in dienst is van een beveiligingsbedrijf ontvangt een eenmalige uitkering van 1,26% (over het 13x basisperiodeloon + vakantiegeld).
– Vanaf 2014 bestaat er een eindejaarsuitkering die geldt voor iedereen die op 31 december van enig jaar in dienst is bij een beveiligingsbedrijf. De eindejaarsuitkering keert uit in november van enig jaar en bedraagt 1,26% over 13x basisperiodeloon + vakantiegeld.

Arbeidsvoorwaarden
Contractwisseling contracten > 20.000 uur per jaar
– Iedereen langer dan een jaar werkzaam op de locatie voor de helft+1 van zijn uren, gaat automatisch over naar de nieuwe werkgever.
– Je stapt over met AL je contracturen en je opgebouwde cao-rechten.
– Persoonlijke toeslagen worden niet afgebouwd.
– Object- en functietoeslagen mogen alleen afgebouwd worden als de grondslag van de toeslag komt te vervallen.
– Oude werkgever en werknemer kunnen overeenkomen om de arbeidsrelatie te laten voortduren, alleen dan gaat een werknemer niet over naar de nieuwe werkgever.
– Oude werkgever meldt de wisseling aan vakbonden.

Vakantie en ADV
– ADV vervalt (zie loonstijging).
– Je hebt 24 vakantiedagen (op basis van fulltime overeenkomst).
– Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen gekocht en verkocht worden tegen het basisuurloon + 8% vakantietoeslag.
– Eerlijk systeem van vakantietoekenning op basis van voorkeurspunten en anciënniteit.
– Over vakantiedagen wordt geen vakantieloon meer betaald, gemiddelde ORT komt te vervallen. Uiteraard wordt oud saldo op de oude manier berekend!
– Bij het meenemen van vakantiedagen naar een volgend jaar worden de dagen NIET meer geïndexeerd.

Nieuwe roostersystematiek
– Fulltimers werken 152 uur en kunnen tot max. 160 uur verplicht worden te werken.
– Het werk wordt ingedeeld in 20 blokken van 10 uur waarbinnen je diensten vallen, alle tijd daarbuiten is vrije tijd.
– Dit rooster hoor je 28 dagen van tevoren (schuift per dag op).
– Feitelijke dienst hoor je 7 dagen van tevoren.
– Vrije tijd is van de werknemer.
– Overwerkvergoeding wordt uitgekeerd boven de 152 uur per periode.
– Invoeren van een minurensysteem. Contracturen worden altijd betaald, maar als ze niet gewerkt zijn, moeten ze later ingehaald worden. Er mogen maximaal 80 minuren “op de lat” staan en er kunnen maximaal 24 minuren per periode aan “de lat” worden toegevoegd.
– De korte wissel wordt uit de cao geschrapt. Er zijn per jaar 8 uitzonderingen mogelijk op de vrije tijd en de maximaal 160 uur. Een werknemer kan dus 8 keer gedwongen worden tot een overschrijding van de maximale verplichte arbeidstijd (van 160 naar 168 uur) en/of tot het werken buiten de eerder vastgestelde blokken van 10 uur. In geval van verplichting wordt er geen verschuivingstoeslag betaald.
– Parttimers krijgen een aangepaste beschikbaarheid van hun parttime percentage x 200 uur (een fulltimer is 200 uur per periode beschikbaar in 20 blokken van 10 uur, een parttimer dus naar rato).
– Parttimers met een vast model overeenkomst krijgen verschuivingstoeslag zodra er geschoven wordt buiten hun beperkte beschikbaarheid.
– Parttimers met een groeimodel krijgen geen verschuivingstoeslag, tenzij ze meer dan 152 uur per periode werken.

Bronnen: CNV Dienstenbond, 10 juli 2012
CNV Dienstenbond 5 oktober 2012