Akkoord CAO Owase 2016-2017

0
324


24 november 2016

Naam
CAO Owase

Download Akkoord CAO Owase 2016-2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao loopt van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.

Loonmutaties
– 1,75% loonsverhoging per 1 juli 2016

Conform de procedure zoals verwoord onder artikel 8.3.1 van de vorige cao, wordt om praktische redenen de structurele loonsverhoging per 1 juli 2016 voor het eerst toegepast per 1 december 2016. In december 2016 vindt een eenmalige nabetaling plaats over de periode 1 juli 2016 tot 1 december 2016.

Arbeidsvoorwaarden
– De werkgevers zullen meewerken aan een eventueel repareren van de duur en opbouw van de WW en loongerelateerde WGA, zoals is afgesproken in het Sociaal Akkoord 2013.
– De cao-teksten worden aangepast aan nieuwe wetgeving.

Bron: CNV Vakmensen, 15 november 2016