Akkoord CAO Openbaar Vervoer 2011-2012 | CAO OV

0
2482


12 september 2011

CAO-naam
CAO Openbaar Vervoer

Download CAO Openbaar Vervoer 2011-2012
> Akkoord CAO Openbaar Vervoer 2011-2012

Looptijd
1 januari 2011 t/m 31 december 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
163

Loonmutaties
01-07-2011: 1 %
01-10-2011: 1 %
01-01-2012: 1 %
01-10-2012: 1 %

In december 2011 en 2012 krijgen de medewerkers ook een eindejaarsuitkering van 1,15 %.

Arbeidsvoorwaarden
– Afgesproken is een dam op te werpen tegen concurrentie op arbeidsvoorwaarden door onderaanneming. Voor alle werkzaamheden in het OV geldt voortaan de CAO OV. In de cao worden daarvoor dwingende teksten opgenomen die geen ruimte laten voor eigen uitleg en werkzaamheden onder andere CAO’s.
– Er is een eerste aanzet gemaakt om de positie van indirecte werknemers bij concessiewisselingen beter te borgen.
– De pensioenopbouw bij het SPOV wordt verbeterd. Dit kost werknemers geen extra premie. Ook is overeengekomen dat de premiefranchise van werknemers wordt geïndexeerd met eenzelfde percentage als de afgesproken loonsverhoging.

Bron: CNV Vakmensen, 1 september 2011