Akkoord CAO Open Teelten 2015-2017

0
5759


10 juni 2016

CAO-naam
CAO Open Teelten

Download Akkoord CAO Open Teelten 2015-2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao loopt van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017.

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging per 1 juli 2016;
– 1,25% loonsverhoging per 1 januari 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– Voor de wet Werk en Zekerheid maakt de cao een uitzondering op de ketenbepaling voor seizoenarbeiders. Daardoor kan de ketenbepaling worden onderbroken door een periode van drie maanden, in plaats van de wettelijke zes maanden.
– Tijdelijke oogst- en productiemedewerkers kunnen daardoor vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag, zonder dat dit leidt tot een vast arbeidscontract.

Bron: NieuweOogst, 9 juni 2016