Akkoord CAO Open Teelten 2009-2010

0
1322


28 augustus 2009

CAO-naam
CAO Open Teelten

CAO-teksten
> CAO Open teelten 2006-2008

Looptijd
1 januari 2009 t/m 30 juni 2010

Loonmutaties
1 september 2009 structureel 1%

CAO-code t.b.v. loonheffing
1944

Arbeidsvoorwaarden
– De weekendtoeslagen voor seizoensarbeiders verdwijnen. Uitgegaan wordt van een gemiddelde werkweek van 48 uur over een periode van zes maanden. Voor de eerste 48 uur per week geldt het minimumloon (100%), van 49 tot 55 uur 125% en van 56 tot 60 uur 200%.
– Het aantal toegestane werkdagen in een weekeinde blijft begrensd.

Bron: Agrarisch Dagblad (agd.nl), 28 augustus 2009