Akkoord CAO Onderwijsadviesbureaus 2010

0
1657


28 april 2010

De leden en het bestuur van CNV Onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord met betrekking tot de cao voor de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO).

De looptijd van de cao is van 1 januari 2010 tot 1 januari 2011.

Overige afspraken cao

• Structurele salarisverhoging van 1.1%, waarvan 0.5% wordt bekostigd uit de persoonsgebonden levensfasevoorziening. Per 1 januari 2010 zullen de salarissen met terugwerkende kracht worden verhoogd met 0.5% en per 1 juli met 0.6%.
• Beleidsarme voortzetting cao, geen ingrijpende wijzigingen gelet op ontwikkelingen in de markt.

De cao-GAO geldt voor de personeelsleden van ABCG te Groningen, BCO Onderwijsadvies te Venlo, Cedin te Drachten, Centraal Nederland te Nunspeet, Giralis Groep te Den Bosch, HCO te Den Haag, Marant Adviseurs in leren & ontwikkeling te Elst, OCGH Advies te Helmond, OnderwijsAdvies te Zoetermeer en RPCZ te Vlissingen.

Bron: CNVO, 28 april 2010