Akkoord CAO Omroeppersoneel 2011-2012

0
3053


29 juni 2011

CAO-naam
CAO Omroeppersoneel 2011-2012

Download CAO Omroeppersoneel
> Akkoord CAO Omroeppersoneel 2011-2012

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden, ingaande 1 januari 2011 en derhalve eindigend op 31 december 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
1537

Loonmutaties
Een structurele loonsverhoging van 1%, per 1 januari 2011. Daarnaast een eenmalige uitkering van 0,5% per 1 oktober 2011 en van 1,5% per 1 januari 2012.

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen hebben afgesproken om, tot en met 31 december 2012, jaarlijks 250.000 euro vrij te maken ter compensatie van het verlies van pensioenopbouw voor medewerkers die hun baan verliezen. Een paritaire commissie zal zich over individuele gevallen buigen en de vorm en hoogte van de eventuele compensatie bepalen.
– Werknemers krijgen de mogelijkheid een onafhankelijke derde te betrekken bij een door hen ingesteld bezwaar bij hun jaarlijkse beoordeling.
– Een paritaire werkgroep zal zich buigen over (te ontwikkelen) beleid en instrumenten in het kader van Sociale Innovatie. De bevindingen van de werkgroep zullen een leidende rol spelen bij het volgende cao-overleg.

Bron: De Unie, 27 juni 2011