Akkoord CAO NXP 2011-2012

0
2162


4 mei 2011

CAO-naam
CAO NXP

Download CAO NXP 2011-2012
> Onderhandelresultaat NXP CAO 2011-2012

Looptijd
De CAO’s krijgen een looptijd van 15 maanden en zullen gaan gelden van 1 januari 2011 tot 1 april 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
2862 (CAO NXP A)
2861 (CAO NXP B)

Loonmutaties
De salarisschalen en toeslagen zullen op 1 oktober 2011 met 2,5% verhoogd worden (met uitzondering van de hindertoeslag).

Arbeidsvoorwaarden

– NXP zal vanaf 1 januari 2011 de volledige VEOP bijdrage (in 2011 2% en in 2012 2,5% van de pensioengrondslag in de basisregeling) voor haar rekening nemen. De werknemersbijdrage voor de pensioenregeling zal met ingang van 1 januari 2012 worden verhoogd van 1,2% naar 1,7% van de pensioengrondslag.
– Partijen hebben een afspraak gemaakt over het introduceren van een ‘persoonlijk budget’ met ingang van 1 januari 2012.
– NXP heeft aangegeven dat ten opzichte van het crisisjaar 2009 de opleidingsbudgetten aanzienlijk zijn verhoogd en dat in goed overleg tussen werknemer en leidinggevende opleidings- en/of ontwikkeltrajecten worden afgesproken. In 2010 is circa 1,7% van de loonsom geïnvesteerd in opleiding/training.
– Partijen hebben afgesproken om de nog niet gebruikte fiscale ruimte ten aanzien van woon-werkverkeer te benutten. Dit betekent dat werknemers op vrijwillige basis in ruil voor een verlaagd bruto salaris een hogere netto-reiskostenvergoeding kunnen ontvangen, een en ander binnen de kaders van de fiscale regelgeving.
– NXP en de OR hebben afgesproken dat de flexurenbank zal worden geëvalueerd door een externe partij (Basis & Beleid).

Bron: FNV Bondgenoten, 4 mei 2011