Akkoord CAO NWBC 2012-2013 | CAO Kunstof en Rubber

0
1434


7 december 2012

Naam
CAO Kunststof- en rubberindustrie
CAO NWBC

Download akkoord Kunststof- en rubberindustrie 2011-2012
> Akkoord NWBC 2012-2013

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 19 maanden, te weten 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013.

Loonmutaties
De schaalsalarissen en de feitelijk betaalde inkomens worden per 1 december 2012 verhoogd met 1,5% procent structureel en per 1 september 2013 met 1,5% procent structureel.

Arbeidsvoorwaarden
– Artikel 2.1.5 van de CAO wordt gewijzigd in: “In alle gevallen eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege, op de dag dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.”
– Erkenning van eerder verworven competenties (EVC). Dit project wordt voortgezet met inachtneming van de wijzigingen, zoals besloten in de vergadering en het bedrijfstakbureau.
– Werkgeversbijdrage. De werkgeversbijdrage in artikel 1.6.3 wordt gecontinueerd. De werkgeversheffing voor het Bedrijfstakbureau zal in de periode 1 januari tot en met 31 december 2013 0.07% van de loonsom bedragen.

Bron: De Unie, 6 december 2012