Akkoord CAO NWBC 2011-2012

0
1378


20 mei 2011

Naam
CAO Kunststof- en rubberindustrie (CAO NWBC)

Download akkoord Kunststof- en rubberindustrie 2011-2012
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de CAO is 12 maanden, van 1 juni 2011 tot en met 31 mei 2012.

Loonmutaties
De salarissen en de salarisschalen worden verhoogd met een structurele verhoging van 2,0 % per 1 juni 2011.

Arbeidsvoorwaarden

Flexibiliteit
Partijen starten in een drietal bedrijven een pilotproject over bedrijfsmatige en persoonlijke flexibiliteit waarbij de besluitvorming op lokaal niveau zal plaatsvinden.
› Werkgever en werknemer brengen beide hun behoeften en voorstellen m.b.t. flexibiliteit in. Binnen de pilot is uitdrukkelijk ruimte voor de wensen van beide groepen, waarbij de inzet een win-winsituatie is voor zowel werkgever als werknemer.
› De wensen, behoeftes en voorstellen kunnen ook betrekking hebben op de inzet van uitzendkrachten.
› De regionale vakbondsbestuurder wordt actief en vroegtijdig betrokken in het proces.
› Het is de intentie om te zoeken naar de lokale wensen, behoeftes en oplossingen. Dat kan binnen de kaders van de CAO, maar hiervan mag worden afgeweken met instemming van de vakverenigingen (regionale vakbondsbestuurder), waarbij gemotiveerd wordt aangegeven waarom dit wenselijk is.
› De pilot heeft een tijdelijke duur tot uiterlijk 31 december 2012.
› Ieder kwartaal wordt een voortgangsrapportage in het Bedrijfstakbureau besproken.
› Na afloop van de pilot volgt een evaluatie in het Bedrijfstakbureau.

Partijen starten een werkgroep om de mogelijkheden voor een personal benefit-budget (ook wel: CAO-keuzemodel) te onderzoeken. De eventuele externe kosten komen uit de middelen van het Bedrijfstakbureau.

Ontwikkeling en scholing
– De afspraak over EVC (conform de protocol afspraak in CAO 2010-2011) wordt verlengd tot en met 31 december 2012.
– Het Persoonlijk Opleidingen Budget (POB) wordt verhoogd naar € 1000,- per 3 jaar. Aanvullend op artikel 8.3.8 mag het POB ook worden ingezet voor een EVC-traject en loopbaanadvies.
– Partijen onderzoeken de mogelijkheden voor een opleidingenfonds op sectorniveau, onder meer door samenwerking met de NRK. Partijen hebben daarbij een nadrukkelijke gezamenlijke inspanningsverplichting.

Bron: De Unie, 19 mei 2011