Akkoord CAO Multimodaal Vervoer 2011-2012

0
981


14 oktober 2011

CAO-naam
CAO Multimodaal Vervoer

Principeakkoord CAO CAO Multimodaal Vervoer
> Akkoord CAO Multimodaal Vervoer 2011-2012

Looptijd
1 januari 2011 tot en met 31 december 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
559

Loonmutaties
2011: +1% per 1 juli 2011 en +1% per 1 oktober 2011
Eindejaarsuitkering +0,5%
2012: +0,5% per 1 december
Eindejaarsuitkering + 0,5%

Arbeidsvoorwaarden
Verhoging onregelmatigheidstoeslag 50-minners:
Aan rijdend personeel jonger dan 50 jaar wordt (net als bij 50-plussers, art. 29 CAO) een gemiddelde onregelmatigheidstoeslag van 20% van de betreffende standplaats betaald, in twee stappen van 10% elk:
11 december 2011: +10%
9 december 2012: +10%

Buitenland vergoeding machinisten:
Met ingang van 11 december 2011 geldt dat wanneer in het buitenland wordt gereden €2,50 per dienst wordt vergoed. Eventuele bestaande regelingen vervallen.

Extra trede loonschaal rijdend personeel:
Met ingang van 1-1-2012 wordt de loonschaal voor rijdend personeel uitgebreid met loontrede 23. Het bedrag voor die trede bestaat uit trede 22 (huidige maximum) verhoogd met 1,2%. Medewerkers die in 2011 betaald worden overeenkomstig trede 22, komen in 2012 met ingang van hun (oorspronkelijke) periodiekdatum in aanmerking voor ophoging naar trede 23.

Werkgelegenheidsgarantie:
Gedurende de looptijd van de CAO wordt de werkgelegenheid voor het vast in dienst zijnd direct uitvoerend personeel gegarandeerd. (Er komt nog een aanvullende tekst m.b.t. overleg met de OR in geval zich situaties voordoen dat de organisaties moeten anticiperen om veranderende financiele omstandigheden).

Verhoging leeftijdsgrens vrijstellingsregeling ouderen:
In plaats van 50 geldt dat werknemers vanaf 55 jaar op verzoek worden vrijgesteld van diensten in de blokken GOLFPAKUS.
Medewerkers die geboren zijn vóór 1-1-1964 en in vaste dienst zijn, behouden het recht om vanaf 50-jarige leeftijd te worden vrijgesteld van diensten in de GOLFPAKUS-blokken.

Penalty ingetrokken vrije dag:
Met ingang van de nieuwe dienstregeling, te weten per 11 december 2011, wordt de vergoeding voor het intrekken van een vrije dag, verhoogd van € 100,- naar € 110,-.

Jeugdlonen:
Er worden jeugdlonen ingevoerd voor de 18, 19 en 20 jarigen.

Bron: CNV Vakmensen, 3 oktober 2011