Akkoord CAO Meubelindustrie 2018-2019

0
3662


16 januari 2018

CAO-naam
CAO Meubelindustrie

Download Eindbod CAO Meubelindustrie 2018-2019
> Eindbod CAO Meubelindustrie 2018-2019 (19-12-17)

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loonmutaties
– € 35,- loonsverhoging per 1 januari 2018
– 1,00% loonsverhoging per 1 april 2018
– € 45,- loonsverhoging per 1 januari 2019
– 1,00% loonsverhoging per 1 april 2019

Voor de laagste lonen betekent dit een verhoging van ongeveer 3% per jaar, bij een maandloon van € 4000,- is dat ruim 2,1% per jaar.

Arbeidsvoorwaarden
– De pensioenopbouw wordt verbeterd door verlaging van de franchise met € 1000. De premie hierover is voor rekening van werkgever en werknemer, allebei 11,35%.
– De mogelijkheid voor oudere werknemers om 4 dagen per week te werken met behoud van voldoende inkomen wordt toegankelijker gemaakt. Dit betekent dat er een zogenoemde 80-90-100 mogelijk is. Met 80% werken wordt dan 90% van het loon verdiend en blijft de pensioenopbouw op basis van 100% loon doorlopen.
– De minpunten die in het eindbod van de werkgevers zijn opgenomen, zijn het vervroegen van het dagvenster van 7 naar 6 uur.
– De leeftijd waarop niet meer in ploegen gewerkt hoeft te worden en waarop overwerk niet meer verplicht mag worden, verschuift van 55 naar 57 jaar.

Bron: FNV Bouwen & Wonen, 15 januari 2018