Akkoord CAO Menzies Aviations 2012-2013

0
393


14 juni 2012

CAO-naam
CAO Menzies Aviations

Download Akkoord CAO Menzies Aviations 2012-2013
> Akkoord CAO Menzies 2011-2013

Looptijd
De looptijd is van 1 januari 2012 tot 1 mei 2013.

Loonmutaties
– 1 januari 2012 1%
– 1 december 2012 0,5%
– 1 juli 2012 1%

Arbeidsvoorwaarden
– In geval van vacatures worden werknemers en uitzendkrachten eerst in de gelegenheid gesteld te solliciteren voordat de vacature voor iedereen wordt opengesteld.
– Uitzendkrachten worden betaald volgens de salarisschaal van de functie.
– Werknemers kunnen binnen het eigen rooster ingeszet worden bij een andere werkgever. Bij inzet buiten het rooster is instemming van de werknemer vereist.
– Menzies zal zorgdragen dat de bepalingen ten aanzien van uitzendkrachten correct worden uitgevoerd.
– Menzies zal de volledige WGA premie voor haar rekening nemen

Bron: De Unie, 14 juni 2012