Akkoord CAO LEO 2010-2011

0
2102


28 januari 2011

CAO-naam
CAO Loonwerk (LEO)

Loonwerkbedrijven, grondverzetbedrijven en bedrijven in de cultuurtechniek.

Download akkoord CAO Loonwerk (LEO)
> CAO LEO 2010-2012

Code Loonheffing
725

Looptijd
1 april 2010 t/m 1 januari 2012.

Loonmutaties
– 1,25% op 1 februari 2011,
– 1 % op 1 juli 2011, en
– 0,75% op 1 januari 2012.
Uiteindelijk krijgen de werknemers in de sector Loonwerk een loonsverhoging van 3% over 21 maanden.

Arbeidsvoorwaarden
• De vergoedingen worden op 1 februari 2011 geïndexeerd met 1,25% en op 1 januari 2012 met 1,75%.
• Er komt een telefoonvergoeding.
• De individuele scholingssubsidie wordt afgeschaft. Er wordt een nieuw artikel in de cao opgenomen met het recht op scholing en de financiering daarvan. 0,2 % premieheffing wordt besteed aan doorstroom MBO II naar III en het beschrijven van competenties die nodig zijn voor de functies in de sector. Daardoor wordt het ontwikkelen van een EVC instrument mogelijk. BBL blijft gehandhaafd. De regeling wordt na 1 jaar geëvalueerd.
• Aan de slag met levensfase bewust personeelsbeleid. Gekeken gaat worden naar de inzet van leermeesters en de voorlichting over de seniorenregeling. (eerste afspraken over enquête zijn gemaakt)
• In de cao wordt weer de oude cao tekst over onwerkbaar weer opgenomen waarbij de werkgever bij onwerkbaar verplicht is het feitelijk loon door te betalen en de werknemer verplicht is voor de werkgever andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten. Er wordt verwezen naar de OBF-regeling. Het artikel over gebruik van de Winter WW-regeling gaat eruit.
• Afgesproken is dat werkoverleg arbeidstijd is. Daarom wordt ‘werkoverleg’ in art. 22 lid 4 geschrapt.
• In de cao komt te staan dat werknemers, om misbruik door de werkgever te voorkomen, verplicht moeten tekenen voor de overbruggingsdagen die worden opgenomen.
• Er komt een regeling voor NT2 in de Arbocatalogus en een veiligheidsprotocol.
• Chauffeurs mogen op basis van het Arbeidstijden Besluit Vervoer over een periode van 26 weken in plaats van 16 weken gemiddeld 48 uur werken. Dit is conform de Cao Beroepsgoederenvervoer.
• Roostervrije dagen die zijn opgebouwd maar niet zijn opgenomen mogen op verzoek van de werknemer en met instemming van de werknemer minimaal per kwartaal worden uitbetaald.

Bron: FNV Bondgenoten, 27 januari 2011