Akkoord CAO Koppert 2010-2013

0
1103


8 maart 2011

CAO-naam
CAO Koppert BV en Koppert Beheer BV

Download Principeakkoord CAO Koppert
> Onderhandelingsresultaat cao Koppert 2010-2013

Looptijd
Looptijd: 3 jaar, van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2013

CAO-code t.b.v. loonheffing
1180

Loonmutaties
Salarisverhogingen:
– Per 1 april 2011 : 1,5 %
– Per 1 januari 2012 : 3 %
– Per 1 april 2013 : 1,5 %

Arbeidsvoorwaarden
– Per 1 januari 2012 zal er op fulltime basis 40 uur per week gewerkt gaan worden,
maar krijgen de werknemers op fulltime basis tevens drie ADV-dagen per jaar. Dat betekent dat er bruto 75 minuten per week extra gewerkt gaan worden, maar netto circa 45 minuten. (Wie hier problemen mee heeft kan ’tijd’ terugkopen via het à-la-cartesysteem, maar dat kost uiteraard geld.)
– Verlaging vakantietoeslag van 8,25% naar 8%.
– Invoering van aantal bijdrages, waaronder hogere pensioenpremies.
– Afschaffen ziektebonus (0,28%).
– Aanpassen ervaringsdagen, vanaf 2012.
– Verlagen beoordelingsperiodiek vanaf 2012 met 25%.
– Invoeren regeling toeslag loonverlies bij arbeidsongeschiktheid van < 35%.
– Invoering systeem van variabele werktijden voor werknemers (waar mogelijk).
– Studieafspraak over leeftijdsbewust personeelsbeleid.
– Afspraak maatschappelijke betrokkenheid. Jaarlijks doneert Koppert €7500,- voor
projecten en voor vrijwilligerswerkactiviteiten werknemers.

Bron: CNV Vakmensen, 7 maart 2011