Akkoord CAO KLM Grondpersoneel 2018-2019

0
1883


25 juni 2018

CAO-naam
CAO KLM Grondpersoneel

Download Akkoord CAO KLM Grondpersoneel 2018-2019
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2018 tot 1 juni 2019.

Loonmutaties
– 1,00% loonsverhoging per 1 november 2018
– 1,50% loonsverhoging per 1 februari 2019

Bovendien krijgt iedereen een individueel budget van 1,97% dat kan worden ingezet voor opleiding, verlof of als structureel inkomen. De toeslag van 1,07% in het kader van de Wet Witteveen (Wet Fiscale behandeling van pensioenen) wordt ingebouwd in het salaris, waardoor ook hierover toeslagen worden betaald en pensioen wordt opgebouwd.

Arbeidsvoorwaarden
– In het akkoord is afgesproken dat iemand die op of na 1 januari 2019 60 jaar wordt, gedurende 3 jaar 80% kan gaan werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw.
– Daarnaast is afgesproken dat 150 uitzendkrachten doorstromen naar een vast contract en 150 mbo-leerlingen worden opgeleid via een BBL-traject (4 dagen werken, 1 dag school).
– De ongelijkheid op de werkvloer wordt aangepakt door onder andere het ‘gelijk loon voor gelijk werk’-principe: uitzendkrachten ontvangen hetzelfde loon als een vaste werknemer. Ditzelfde gelijkheidsprincipe geldt ook voor de parkeerkosten. Verder krijgen uitzendkrachten – als ze meer dan een anderhalf jaar bij KLM werken – een bruto eindejaarsuitkering van 700 euro.

Bron: FNV, 22 juni 2018