Akkoord CAO Kinderopvang 2015

0
5217

7 juli 2013

CAO-naam
CAO Kinderopvang

Download Akkoord CAO Kinderopvang 2015
> niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Loonmutaties
De bedragen van de salarisschalen worden met ingang van 1 november 2015 met 1% verhoogd;

Arbeidsvoorwaarden
– De stagevergoeding blijft in het schooljaar 2015-2016 een ‘kan’ bepaling.;
– Er wordt in de preambule een tekst opgenomen om zo te komen tot evenwichtige flexibiliteit en het voorkomen van doorgeslagen flexibiliteit;
– In de CAO komt een omschrijving van licht huishoudelijk werk voor pedagogisch medewerkers. Hieronder worden werkzaamheden verstaan die voortvloeien uit of samenhangen met het werken met kinderen;
– CAO-partijen beogen middels herverzekering uitvoering te geven aan handhaving van de huidige hoogte, opbouw en duur van de WW in het derde WW-jaar, zoals is opgenomen in de brief van 11 juli 2014 van de Stichting van de Arbeid (STAR);
– Het onderscheid tussen A- en B-bepalingen komt te vervallen omdat hier in de praktijk weinig gebruik van wordt gemaakt en dit de CAO onnodig ingewikkeld maakt.

Bron: CNV, 2 juli 2015