Akkoord CAO Kalkzandsteen 2013-2015

0
241


16 juni 2014

CAO-naam
CAO Kalkzandsteenbetonindustrie / Cellenbetonindustrie
CAO Xella
Ook bekend als: CAO Kalkzandsteen

Download Akkoord CAO Kalkzandsteen 2013-2015
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Van juni 2013 tot en met 31 maart 2015.

Loonmutaties
– 0,5% eenmalige uitkering van het jaarinkomen per 1 april 2014.
– 0,5% eenmalige uitkering van het jaarinkomen per 1 februari 2015.

Arbeidsvoorwaarden
– Er zal een aanvraag ingediend worden bij de overheid om de cao algemeen verbindend te verklaren, zodat de cao van toepassing wordt op bedrijven die nu geen lid van de werkgeversorganisatie zijn. Dit betekent dat ook deze bedrijven de cao minimaal moeten uitvoeren en dat daardoor de concurrentie op arbeidsvoorwaarden verminderd.
– Overleg over ā€œleeftijdsbewust personeelsbeleidā€ heeft niet geleid tot enige nadelige cao-wijziging gedurende de looptijd van de cao.

Bron: De Unie, 4 juni 2014