Akkoord CAO Ikea 2016-2017

0
1277


4 juli 2016

CAO-naam
CAO IKEA Nederland

Download Akkoord CAO Ikea 2016-2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de CAO is 1 jaar: 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017.

Loonmutaties
– 2,3 % structurele loonsverhoging voor iedereen ongeacht beoordeling.

Arbeidsvoorwaarden
– Op voorstel van IKEA worden de toeslagen voor de maandag tot en met zaterdag gelijkgetrokken en van 19-21 uur verlaagd van 50% naar 30%.
– De jeugdlonen worden afgeschaft.

Bron: WIM, 28 juni 2016