Akkoord CAO Houthandel 2012-2013

0
716


4 maart 2012

CAO-naam
CAO Houthandel

Akkoord CAO Houthandel 2012-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2012 t/m 31 december 2013.

CAO-code t.b.v. loonheffing
233

Loonmutaties
– 1,2 procent per 1 juli 2012
– 2,0 procent per 1 januari 2013
– Eenmalige uitkering van € 250 per 1 mei 2012 en 1 mei 2013. Voor iedereen die op 1 mei 2012 respectievelijk 1 mei 2013 in dienst is (parttimers naar rato).

Arbeidsvoorwaarden
– Er komt een onderzoek naar de mate waarin de inzet van flexibele arbeidskrachten een bedreiging is voor het draagvlak van het pensioenfonds.
– De werknemer kan zijn werkgever vragen om een functioneringsgesprek. Indien dat niet gebeurt binnen 3 maanden na het verzoek, is de werkgever verplicht alsnog binnen een maand dat gesprek te voeren.
– Vanaf 1 april 2012 gaat de AOW-uitkering in op de 65-e verjaardag en niet meer op de eerste van de maand dat iemand 65 jaar wordt. Werknemers, die gebruik maken van prepensioen of van de overgangsregeling, krijgen te maken met dit inkomensgat. Om te voorkomen dat zij daardoor in de problemen komen, is afgesproken dat er een compensatie komt voor dit nadeel.
– Als een werknemer schriftelijk een gemotiveerd verzoek indient bij de werkgever om verlof in verband met mantelzorg, moet de werkgever bij afwijzing dat schriftelijk motiveren.
– Een paritaire werkgroep “Ouderenbeleid” zal onderzoeken hoe ouderen hun laatste jaren op een vitale manier werkzaam kunnen zijn. Hierbij wordt ook betrokken de mogelijkheden van de vitaliteitsregeling. Tevens zal een paritaire werkgroep onderzoek doen naar het vergroten van de inzetbaarheid van werknemers.
– Voor 2012 en 2013 is er via het HOC (het Houtopleidingscentrum) een budget van € 500.000 per jaar beschikbaar voor: werkenden op kosten van de bedrijfstak gelegenheid te geven een EVC-traject te volgen; ondersteuning aan degenen die met ontslag worden bedreigd of zijn ontslagen door middel van om- her- en bijscholing; bij gedwongen ontslag aan werknemers een outplacementtraject aan te bieden.
– De pensioenregeling wordt voor het jaar 2012 versoberd. De premie blijft hetzelfde, maar voor 2012 wordt de pensioenopbouw verlaagd van 2,05 procent naar 1,9 procent. Het nabestaandenpensioen wordt voor 2012 omgezet van kapitaalopbouw naar risicobasis. Dit heeft geen invloed op de eerder opgebouwde aanspraken.

Bron: CNV Vakmensen, 1 maart 2012