Akkoord CAO HISWA 2015-2017

0
511


25 mei 2016

Naam
CAO HISWA
CAO Houten en Kunststoffen Jachtbouw

Akkoord CAO HISWA 2015-2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 30 maanden, van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2017.

Loonsverhogingen
De lonen worden verhoogd met:
– 1,60% per 01-06-2016
– 1,60% per 01-06-2017

In december 2016 ontvangen alle werknemers een eenmalige uitkering van € 200,-, naar rato van de duur en omvang van het dienstverband.

Arbeidsvoorwaarden
– Werkgevers en bonden hebben afgesproken het derde WW-jaar te repareren, zoals in het Sociaal Akkoord vastgelegd. De regelingen voor fiscaalvriendelijke vergoeding van vakbondscontributie en fysiotherapie, zoals opgenomen in de Hiswa-cao 2014, worden voortgezet.

Bron: FNV Bouw, 17 mei 2016