Akkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 2012-2014

0
2794


10 december 2012

Naam
CAO Groothandel Groenten en Fruit

Download Akkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 2012-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Er is een looptijd afgesproken van twee jaar, van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014.

Loonmutaties
Per 1 januari 2013 1%
Per 1 juli 2013 0,75%
Per 1 januari 2014 1,25%

Arbeidsvoorwaarden
– In verband met de solide financiering van de basispensioenregeling van Bpf AVH wordt het voorstel van het Bpf AVH-bestuur aan cao-partijen aanvaard,
– De gunstige financiële ontwikkeling bij de Vugaard (de Vut-regeling voor medewerkers geboren tot en met 1949) maakt het mogelijk om de Vut-bijdrage in 2013 en 2014 op nul te stellen (was 1% van de SV-loonsom ten laste van de werkgever).
– Einde dienstverband bij AOW-gerechtigde leeftijd (Art. 9 lid 3). De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de laatste dag van de betaalperiode waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (was 65 jaar).
– De cao AGF Groothandelsfonds wordt vanaf 1 januari 2013 met vijf jaar verlengd tot en met 31 december 2017. Uit dit fonds worden o.a. scholings- en opleidingsplannen van medewerkers gefinancierd.
– Cao-partijen hebben de Stichting Preventiefonds opgericht ter bevordering van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers die werkzaam zijn bij de bedrijven, die meedoen aan de ‘’WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid’’, die wordt uitgevoerd door de Stichting Servicekantoor AGH.
– Cao-partijen hebben het convenant ondertekend dat is overeengekomen met UWV-Werkbedrijf teneinde de instroom van tenminste 100 Wajongers vóór 1 juli 2014 te bevorderen.

Bron: CNV Dienstenbond, 10 december 2012