Akkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 2011-2012

0
1427


7 oktober 2011

CAO-naam
CAO Groothandel Groenten en Fruit, CAO AGF

Akkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 2011-2012
> Akkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 2011-2012

Looptijd
De cao kent een looptijd van 1-7-2011 tot en met 30-6-2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
650

Loonmutaties
– Een loonsverhoging van 1,75% per 1november 2011.
– De loonschalen van de functiegroepen C, D en E worden aangepast, met gelijkblijvende begin- en eindschaal.
– Jeugdloon. Hierbij is per 1 juli 2011 een tweede ervaringsjaar toegevoegd voor 20, 21 en 22-jarigen.

Arbeidsvoorwaarden
– Chauffeurs. Vanaf 1 november 2011 komen ook chauffeurs in aanmerking voor de toeslag voor gewerkte uren op zondag, dit zoals in het werkvenster is vastgelegd. De afspraak is gemaakt dat werkgevers de kosten van verplichte nascholing vergoeden.
– Wachtdagregeling. Vanaf 1 januari 2012 wordt de wachtdagregeling bij ziekte veranderd. De afspraak is dat er vanaf de derde ziekmelding een wachtdag wordt ingehouden. Werknemer kan aangeven dat de wachtdag kan worden gecompenseerd met uren uit tijd-voor-tijdregeling, of bovenwettelijke vakantiedag.
Het aantal wachtdagen per kalenderjaar is maximaal 4 dagen.

Bron: CNV Dienstenbond, 6 oktober 2011