Akkoord CAO Groothandel Bloembollen 2012-2014

0
1074


18 maart 2013

CAO-naam

CAO Groothandel in Bloembollen

Download Akkoord CAO Groothandel Bloembollen 2012-2014
> Lonen per 1 maart 2013 CAO Groothandel Bloembollen


Looptijd

De looptijd is 24 maanden, ingaande 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014.

Loonmutaties
Een structurele verhoging van gemiddeld 1,25% per jaar (totaal over de gehele looptijd 2,5%), met de volgende verhogingsmomenten:
1 maart 2013 1,00%
1 oktober 2013 1,00%
1 maart 2014 0,50%

Arbeidsvoorwaarden
– Investeren in Jeugd. Per 1 oktober 2013 zullen de jeugdloonpercentages met 5% worden verhoogd en komt het jeugdloon voor 21 jarigen te vervallen.
– Mantelzorg. In de cao wordt een tekst opgenomen waarin staat hoe afspraken gemaakt kunnen worden over mantelzorg. Het gaat hierbij om praktische zaken en niet om een financiële bijdrage van de werkgever.
– Afspraken over de arbeidsmarkt. Samen met de vakbonden wordt nagegaan hoe werkgevers in onze sector kunnen inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. Hierbij zal met name aandacht zijn voor leeftijdsfase bewust personeelsbeleid en inspraak voor werknemers. Het doel is goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers van alle leeftijden. Regelingen die onderscheid maken op basis van leeftijd worden afgebouwd.
– Vakantiedagen. De nieuwe vakantiewet wordt gerespecteerd. Dit wil zeggen dat de wettelijke vakantiedagen na 1,5 jaar vervallen. Voorts is afgesproken dat tijdens ziekte geen bovenwettelijk vakantiedagen worden opgebouwd.

Bron: Anthos, 15 maart 2013