Akkoord CAO Groothandel Bloembollen 2009-2010

0
768


9 juni 2009

CAO-naam
CAO Bloembollen Groothandel

CAO-teksten
> CAO Bloembollen Groothandel 2007-2009

Looptijd
1 juli 2009 t/m 30 juni 2010

Loonmutaties
2009: geen wijziging

CAO-code t.b.v. loonheffing
1841

Arbeidsvoorwaarden
De CAO wordt ongewijzigd verlengd voor 1 jaar.
Op 1 maart 2010 wordt een eenmalige uitkering verstrekt van 0,5% van het op 1 maart 2010 geldende jaarloon. Voor contracten voor bepaalde tijd wordt deze uitkering naar rato uitgekeerd.

Bron: Agriholland, 9 juni 2009