Akkoord CAO Grafimedia 2012-2013

0
2880


14 februari 2012

CAO-naam
CAO Grafimedia

Akkoord CAO Grafimedia 2012-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd is 18 maanden.

CAO-code t.b.v. loonheffing
1287

Loonmutaties
Per 1 juli 2012 krijgen werknemers er structureel 2% bij en per 1 januari 2013 nog eens 1%.

Arbeidsvoorwaarden
– Er zijn afspraken gemaakt over het vrijvallen van de werknemerspremie VUT (januari 2013 0,6% en januari 2014 1,3%).
– De spaarloonregeling wordt vervangen door een jaarlijks terugkerende eenmalige uitkering in november.
– Op 1-1-2016 is de sector oplosmiddelvrij zo is afgesproken, tenzij een werkgever hiervoor dispensatie krijgt.
– CAO-partijen hebben met elkaar een nieuwe ‘Van Werk Naar Werkregeling’ afgesproken waarin is afgesproken dat werknemers die geconfronteerd worden met ontslag door een reorganisatie/faillissement geholpen gaan worden door C3, het mobiliteitscentrum van de sector.
– De RFR-regeling is gestopt en werknemers krijgen hun halve vakantiedag, die zij ingeleverd hadden t.b.v. de RFR-regeling, terug.
– In 2013 zal gestart worden met een pilot voor het invoeren van de Comfortable Arbeidsovereenkomst in 2014.

Bron: De Unie, 14 februari 2012