Akkoord CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015

0
8201


10 maart 2014

CAO-naam
CAO Gehandicaptenzorg
CAO GHZ

Download Akkoord CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015
> Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015

Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 jaar en loopt van 1 maart 2014 tot 1 maart 2015.

Loonmutaties
Werknemers ontvangen per 1 oktober 2014 1% loonsverhoging. De eindejaarsuitkering wordt met 0,3% verhoogd en per 1 juni 2014 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 0,7% van het jaarsalaris.

Arbeidsvoorwaarden
De belangrijkste afspraken:
• Het kunnen verkopen van PBL uren
• Een nieuwe regeling om uren te kunnen kopen en verkopen en het daarmee vervallen van hoofdstuk 12: meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
• De werkkostenregeling en de versterking van de rol van de ondernemingsraad daarin
• De werkgeversbijdrage voor de aanvullende IZZ verzekering

Bron: CNV Publieke Zaak, 5 maart 2014