Akkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2009

0
876


23 november 2007

Naam
CAO Gehandicaptenzorg

CAO-tekst
Akkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008
CAO Gehandicaptenzorg 2005-2007

CAO-code t.b.v. loonheffing
317

Looptijd
1 april 2007 tot 1 januari 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 augustus 2007 structureel 1,9%
1 maart 2008 structureel 2,6%
In december 2007 eenmalig 0,30%
In december 2008 eenmalig 0,30%
Eindejaarsuitkering 4,65% per december 2008

Arbeidvoorwaarden
– Het werken met een jaarurensystematiek per 1 januari 2009 wordt als uitgangspunt genomen zonder dit verplicht te stellen.
– Door de vergrijzing van de arbeidsmarkt en door de verwachting dat aansluitingsproblemen op de arbeidsmarkt ontstaan moet er meer aandacht zijn voor individueel personeelsbeleid. Doordat in de komende jaren het aantal werknemers van 55 jaar en ouder sterk zal toenemen, komt de houdbaarheid van bestaande ontzieregelingen (extra verlof, vrijstelling van diensten) onder druk te staan. Er zal een studie worden verricht naar toekomstbestendig levensfasebewustpersoneelsbeleid en het vergroten van de inzet en professionaliteit van medewerkers. De studie richt zich op mogelijkheden om de bestaande leeftijdsfasegerichte regelingen op kostenneutrale wijze te hervormen. Zie voor meer details over loonsverhoging en andere wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden de bijgaande tekst van het akkoord.

Bron: CNV, 22 november 2007