Akkoord CAO FloraHolland 2013-2015

0
1173


16 april 2014

CAO-naam
CAO FloraHolland

Download Akkoord CAO FloraHolland 2013-2015
> Onderhandelingsresultaat CAO FloraHolland 2013-2015

Looptijd
Deze cao kent een looptijd 24 maanden, van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015.

Loonmutaties
– De feitelijke lonen en loonschalen worden op 1-1-2014 met 1,75% structureel verhoogd. Deze verhoging werkt niet terug over de toeslagen. Op 1-1-2015 volgt een structurele verhoging van 1,75%.
– Medewerkers in functies in de plaats- en tijdgebonden logistieke processen ontvangen in december 2014 een eenmalige bruto uitkering van € 100,-.
– Alle medewerkers ontvangen na afsluiting van het cao akkoord een eenmalige bruto uitkering van € 250,-

Arbeidsvoorwaarden
– FloraHolland vergewist zich ervan dat het uitzendbureau waarmee wordt samengewerkt opgenomen is in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).
– In het sociaal akkoord 2013 is afgesproken om de positie van werknemers met een tijdelijk contract te verbeteren, door het aantal tijdelijke contracten te beperken tot maximaal drie in twee jaar. Partijen spreken af dit toe te passen bij nieuwe tijdelijke contracten. De proeftijd vervalt dan conform de afspraken uit het sociaal akkoord. De uitzendperiode in vergelijkbaar werk of gelijke functie telt mee in de keten van tijdelijke contracten.
– Regels bij het uitbesteden van werk. FloraHolland kan werkzaamheden aan andere bedrijven uitbesteden. In het contract wordt opgenomen dat de aannemende partijen hun medewerkers betalen zoals in de sector van de aannemer gebruikelijk is. Ze dienen ervoor te zorgen dat alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten, AOW en Loonbelasting gedaan zijn. Verder zetten ze medewerkers in die alle vergunningen/toestemmingen hebben om in Nederland te mogen werken. Ten slotte wordt goed werkgeverschap richting haar medewerkers gegarandeerd door de
aannemende partijen.

Bron: CNV Dienstenbond, 15 april 2014