Akkoord CAO DSM 2012-2013

0
2164


12 juli 2012

CAO-naam
CAO DSM

Download Akkoord CAO DSM 2012-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
– Looptijd cao: 1 juli 2012 t/m 31 december 2013.

Loonmutaties
– Loonsverhoging: 3%, te weten 2% per 1 juli 2012 en 1% per 1 juli 2013. Daarnaast in januari 2013 een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarinkomen.

Arbeidsvoorwaarden
– De BHV- en Brandweervergoedingen worden verhoogd met de cao-loonsverhogingen.
– De WGA-premie blijft voor 100% betaald worden door DSM, terwijl volgens de wet de werkgever 50% kan doorbelasten naar de werknemers.
– De fiscaal vriendelijke verrekening van de reiskosten t/m 19 cent blijft mogelijk zolang de politiek de fiscale vrijstelling in stand houdt.
– Werkgelegenheidsafspraak. Gedurende de komende 1,5 jaar zal DSM geen collectieve (=20 of meer) reductie van banen in gang zetten, tenzij met toestemming van vakbonden/OR.
– Duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Iedere werknemer krijgt een ‘employability’-voucher/cheque t.b.v. je eigen inzetbaarheid. Dit kun je bijv. gebruiken voor het doen van een loopbaancheck, of een specifieke training/cursus die je wilt volgen, of voor deelname aan een workshop. Apart Duurzame Inzetbaarheidsgesprek, te beginnen in 2013, tussen werknemer en leidinggevende. Dit gesprek gaat over je toekomst: je opleidingswensen, je loopbaanwensen of aanpassing van je functie of hoe je de laatste jaren voor je pensioen je werk goed kunt blijven doen, etc. Project gericht op employability met onder meer een ombouw van het mobiliteitscentrum gericht op boventalligen naar een landelijk employability-centrum. Met inschakeling van (externe) deskundigheid op het vlak van oplossingen zoeken voor oudere werknemers, zodat zij goed kunnen blijven werken. Te denken valt dan aan aanpassing van bestaande functies, het invullen van mentortaken, het creĂ«ren van nieuwe functies en het vinden van geschikte functies voor ouderen binnen of buiten DSM. Dit moet in 2013 leiden tot concrete uitvoering van een aantal van deze zaken.
– Uitbreiding spaarmogelijkheden voor de TOR-periode en erna. Werknemers kunnen vanaf hun 50ste jaar 25 dagen extra sparen t.b.v. de TOR-periode en de periode erna tot aan hun pensioen.
Flexibilisering van de TOR. De TOR-dagen kunnen naar keuze van de werknemer over een langere periode van 4 jaar uitgesmeerd en gebruikt worden.
– Opleidingsbudgetten. De opleidingsbudgetten voor 2012 en 2013 zullen op hetzelfde niveau zijn als in 2011.
– Stageplaatsen. In de looptijd van de cao zullen 250 stageplaatsen worden ingevuld.
Werk voor jong gehandicapten. Er zullen minimaal 25 werkplekken voor Wajongers worden ingevuld.
Verjaringstermijnen wettelijke vakantiedagen. DSM zal afzien van de verjaringstermijn van 18 maanden voor de eerste 20 (=wettelijke) vakantiedagen. De verjaringstermijn blijft dus 5 jaar.
Nieuwe landelijke Resultaatafhankelijke regeling/RAU. In relatie tot 1 cao komt er in 2014 een landelijke geĂŻntegreerde regeling voor resultaatbeloning.
– Invoering Career Management. Voor C38 of lager (of vergelijkbare niveaus in Nederland) wordt vanaf 2014 het Career Management systeem ingevoerd.

Bron: De Unie, 12 juli 2012