Akkoord CAO DocMorris 2012-2013

0
594


4 juni 2012

CAO-naam
CAO DocMorris NV

Download Akkoord CAO DocMorris 2012-2013
> Akkoord CAO DocMorris 2012-2013

Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1 april 2012 tot 1 april 2013.

Loonmutaties
– Medewerkers in de schalen A t/m B3 krijgen een basiscompensatie van 1%. De loonsverhoging op basis van je PMP-beoordeling, de zgn. delta is bij een plus-beoordeling binnen de geldende salarisschalen vastgesteld op 1,5%.
– Medewerkers in de schalen B4 en hoger krijgen een basiscompensatie van 0,5%. De delta is hier 2,0%.

Voor iedereen die een op 1-2-2012 in dienst was en toen al een resultaatafhankelijke bonus had (medewerkers in salarisschalen C en hoger) wordt de bonus over het jaar 2012 met 0,5% verhoogd voor zover het voor de medewerker geldende maximum nog niet is bereikt.

Van de salarisschalen A t/m B3 worden zowel de base- als de targetsalarissen met 2,5% verhoogd. Van de salarisschalen B4 en hoger zullen alleen de targetsalarissen met 2,5% worden verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Oproepers die structureel 20 uur of meer per week werken, krijgen een parttime dienstverband aangeboden. Daarnaast is afgesproken, dat wanneer een dienst eerder dan gepland eindigt, de werktijd van de 0-urencontractanten zullen worden aangevuld tot de wettelijk voorgeschreven 3 uur. Hierdoor ontstaat er voor de 0-urencontractanten weliswaar een wat strengere regeling, maar die is fairer in vergelijking met de plus- en minuren-regeling voor medewerkers met vaste werktijden en in vergelijking met de voorschriften voor uitzendkrachten.
– Iedereen houdt 28 vrije dagen per jaar (op fulltime basis); 24 verlofdagen en 4 flexdagen (*). Geen van de dagen verjaren eerder dan pas na 5 jaar. Dit is een grote reparatie van de wet ten gunste van de werknemer.

Bron: De Unie, 1 juni 2012