Akkoord CAO DHL Parcel e-Commerce voor loonsverhoging

0
602

Loonsprong voor pakjesbezorgers DHL Parcel e-Commerce

De 9.000 pakketbezorgers van DHL Parcel e-Commerce maken komende jaren een flinke loonsprong. De lopende cao is opengebroken. Het uurloon gaat in stappen omhoog van 12 naar 14,25 euro per 1 januari 2025 (een stijging van 18,75%). Ook komt er een proef met elektrotrekkers die het werk lichter kunnen maken. De vakbonden (CNV Vakmensen en FNV) hebben dit met DHL Parcel e-Commerce afgesproken in een nieuwe cao.

Looptijd
Van 1 juli 2021 tot 1 juli 2025

De loonsprong voor de pakketbezorgers is – wrang genoeg – mogelijk door de enorme vraag naar pakketbezorging vanwege de coronacrisis, zegt onderhandelaar Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen. “De pakketbezorgers hebben nu de wind in de rug. Doordat er zoveel werk is, iedere dag meer dan een miljoen pakketten, kunnen we nu een dik verdiende flinke loonsverhoging afspreken. We hebben de lopende cao er zelfs voor opengebroken – en dat gebeurt zelden – om de lonen al eerder dan afgesproken te verhogen. De uurlonen gaan komende jaren in stappen omhoog van 12 euro per naar 14,25 euro, omgerekend 18,75%”

Lonen flink omhoog
In de huidige cao was nog een loonsverhoging voorzien van 12 euro (per 1 januari 2021) naar 12,50 euro (per 1 januari 2022). Met het openbreken van de cao gaan de lonen al per 1 juli dit jaar in stappen omhoog, als volgt:
1 juli 2021: 12,75 euro
1 januari 2022: 13,25 euro
1 januari 2023: 13,50 euro
1 januari 2024: 14,00 euro
1 januari 2025: 14,25 euro

Werkzekerheid en perspectief
Door de loonsverhoging wordt DHL Parcel e-Commerce ook aantrekkelijker voor nieuwe werknemers, verwacht Van Rijssel. “Dit bedrijf groeit en biedt baanzekerheid. Er liggen volop kansen voor werknemers om opleidingen te volgen en door te groeien, bijvoorbeeld naar een baan als vrachtwagenchauffeur.”

Arbo-afspraak: proef met ‘elektrotrekker’
CNV Vakmensen heeft tijdens het cao-overleg ook aandacht gevraagd voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Van Rijssel: “Er wordt veel gewerkt met volgepakte rolcontainers, die soms erg zwaar kunnen zijn. Er komt nu een proef met een elektrotrekker, waar ik veel van verwacht. Het verplaatsen van containers zal een stuk makkelijker worden. En wellicht zelfs efficiënter, als je meerdere containers aan elkaar kunt koppelen.”

Kantoor- en loodsmedewerkers
De cao-partijen hebben daarnaast afgesproken dat de kantoor- en loodsmedewerkers uiterlijk per 1 januari 2023 onder de cao DHL Parcel gaan vallen, met minimaal hetzelfde loon en hetzelfde perspectief. Dat betekent een verbetering van hun arbeidsvoorwaarden, omdat voor hen dan ook de afspraken gelden over onregelmatigheidstoeslag op zondag en de cao-à-la-carte. Tot het zover is, blijft de eerder afgesproken loonsverhoging (3% per 1 januari 2022) gewoon van kracht.

Over DHL Parcel e-Commerce
Bij DHL Parcel e-Commerce werken zo’n 9.000 pakketbezorgers. Dagelijks bezorgen zij ruim een miljoen pakketten.

Bron: CNV Vakmensen, 14 mei 2021

Lees ook
Akkoord CAO DHL Parcel 2020-2022