Akkoord CAO DHL Parcel 2017-2019

0
1186


29 mei 2017

Naam
CAO DHL Parcel

Download Akkoord CAO DHL Parcel 2017-2019
> Akkoord CAO DHL Parcel 2017-2019 (23-05-17)

Looptijd
Looptijd: 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019

Loonmutaties
– 1,0% loonsverhoging per 1 april 2017
– 1,0% loonsverhoging per 1 oktober 2017
– 1,0% loonsverhoging per 1 april 2018
– 1,0% loonsverhoging per 1 oktober 2018
– 1,0% loonsverhoging per 1 april 2019
– 1,0% loonsverhoging per 1 oktober 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Er is een werkgelegenheidsgarantie van 3 jaar afgesproken. De werknemers die nu in dienst zijn, zijn dus voor de looptijd van de cao zeker van een baan bij DHL Parcel.
– De mogelijkheid om de werkweek anders in te delen dan volgens standaard roosters.
– Op basis van de wens om te zorgen voor betere duurzame inzetbaarheid gaan de partijen verder overleggen hoe zij dat kunnen vormgeven.
– Er ligt een eerste plan om een pilot met zelfroosteren te organiseren. Dat gaan de partijen gezamenlijk verder uitwerken.
– Op CS in Arnhem komt een pilot met thuiswerken.
– Het sociaal plan is met 2 jaar verlengd tot april 2019.

Bron: CNV Vakmensen, 23 mei 2017