Akkoord CAO Defensie 2017-2018

0
7757


12 oktober 2017

Naam
CAO Defensie

Download Akkoord CAO Defensie 2017-2018
VBM, 12 oktober 2017

Looptijd
Dit akkoord heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018.

Loonmutaties
– 2,5% loonsverhoging per 1 januari 2017
– 1,0% eenmalige uitkering per 1 december 2017
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 0,5% eenmalige uitkering per 1 januari 2018

Ingaande 1-1-2018 een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,2%.

Arbeidsvoorwaarden
– Binnen uiterlijk drie jaar zullen Defensie in samenspraak met de sociale partners vorm geven aan een ander personeelssysteem. Een systeem:
• dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het personeel/het individu;
• waarin de in-, door- en uitstroom van personeel beter in balans is;
• dat beter recht doet aan het bieden van zekerheid aan het personeel en de noodzakelijke flexibiliteit binnen de defensieorganisatie.

Bron: VBM, 12 oktober 2017