Akkoord CAO DB Schenker Rail 2012-2013

0
471


11 juni 2012

CAO-naam
CAO DB Schenker Rail

Download Akkoord CAO DB Schenker Rail 2012-2013
> niet beschikbaar

Looptijd
De cao loopt van 1 april 2012 tot 1 april 2013.

Loonmutaties
– Overeengekomen is dat de cao-lonen en de hieraan gekoppelde vergoedingen verhoogd worden met 2,25 procent.
– Per 1 juli 2012 krijgt het personeel een eenmalige uitkering van 300 euro bruto, naar rato van de omvang van het dienstverband.

Arbeidsvoorwaarden
– Overeengekomen is ook dat vakbonden en DB Schenker Rail gezamenlijk binnen een aantal werkgroepen voorstellen zullen uitwerken om slimmer te werken. Ze gaan bijvoorbeeld kijken naar de hoe ze werknemers beter kunnen inzetten en hoe ze de planning kunnen verbeteren. Die voorstellen moeten op 1 oktober klaar zijn.

Bron: SpoorPro.nl, 11 juni 2012