Akkoord CAO Dans 2013

0
901


25 januari 2013

CAO-naam
CAO Dans

Akkoord CAO Dans 2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Een looptijd van 12 maanden: van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Loonmutaties
– Algemene loonsverhoging van 1,2% per 1 januari 2013.
– De eindejaarsuitkering van 400 euro blijft ongewijzigd.

Arbeidsvoorwaarden
– De sèjours zijn geïndexeerd: kleine kosten 4.21, lunchcomponent 12.79, diner 20.48 en avondcomponent technici 6.15.
– In de arbeidstijd van de technici vervalt de 24 uur onafgebroken rust die vooraf moest gaan aan een dienst van 14 uur (artikel 22, lid 1). De 24 uur rusttijd ná de dienst van 14 uur blijft ongewijzigd van kracht.
– Omscholingsregeling Dans. De huidige omscholingsregeling blijft van kracht tot uiterlijk 1 januari 2014.

Bron: FNV Kiem, 17 januari 2013