Akkoord CAO Dalli De Klok 2017-2019

0
192


14 juli 2017

CAO-naam
CAO Dalli De Klok

Download Akkoord CAO Dalli De Klok 2017-2019
> Akkoord CAO Dalli De Klok 2017-2019 (03-07-17)

Looptijd
Er is een looptijd van 24 maanden overeengekomen (van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019).

Loonmutaties
– 2,10% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 2,15% loonsverhoging per 1 juli 2018

Arbeidsvoorwaarden

– Opleiding. Wettelijk verplichte cursussen/opleidingen vallen volledig onder werktijd en krijgt men volledig vergoed door de werkgever.
– Functiegerichte opleidingen. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor de tijd die men in de opleiding dient te investeren.
– Als een medewerker het diploma bij de eerste keer direct haalt ontvangt hij/zij een bruto uitkering van 10% van de opleidings kosten van de desbetreffende opleiding die de medewerker volgt. Hierbij geldt wel een cursusduur van langer dan 1 jaar.
– Partijen hebben afgesproken dat aan medewerkers als regel 15 schematisch ingeroosterde werkdagen aaneengesloten in de zomerperiode zal worden verleend.
– Pensioenrichtleeftijd wordt vanaf 1 januari 2018: 68 jaar

Bron: CNV Vakmensen, 11 juli 2017