Akkoord CAO Coca-Cola 2011-2013

0
915


20 december 2011

CAO-naam
CAO Coca-Cola

Akkoord CAO Coca-Cola 2011-2013
> Akkoord CAO Coca Cola 2011-2013

Looptijd
De CAO wordt voor de duur van 24 maanden verlengd en loopt van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2013.

CAO-code t.b.v. loonheffing
735

Loonmutaties
De lonen worden per 1 april 2011 structureel verhoogd met 2% en per 1 april 2012 eveneens met 2%.

Partijen zijn binnen het totaalpakket aan afspraken in het kader van duurzame arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid zoals verwoord in onderstaand punt 3 een eenmalige uitkering overeengekomen ter grootte van bruto € 150,- t.b.v. de ziektekostenregeling. Uitbetaling zal plaatsvinden in december 2011.

Partijen zijn eveneens binnen het totaal pakket aan afspraken in het kader van duurzame arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid, een eenmalige uitkering overeengekomen ter grootte van bruto € 150,-. Uitbetaling zal plaatsvinden in december 2012.

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen onderschrijven het belang van duurzame arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid. Om die reden zullen partijen gezamenlijk investeren in duurzame arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid.
– CCE-NL spreekt gedurende de looptijd van de CAO de intentie uit tot het plaatsen van twee personen die een Wajong-uitkering genieten in Rotterdam of Dongen op vaste formatieplaatsen.

Bron: De Unie, 16 december 2011