Akkoord CAO CIZ 2007

0
629


21 november 2007

Naam
CAO Centrum Indicatiestelling Zorg

CAO-teksten
CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen 2006

Looptijd
1 januari 2007 t/m 31 december 2007

CAO-code t.b.v. loonheffing
Voor CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen: 49

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 januari 2007 structureel 2,3% met terugwerkende kracht

Arbeidsvoorwaarden
Er is een akkoord bereikt over een éénjarige CAO CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De basis voor deze CAO is nu nog de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen. In 2008 zal een eigen CAO CIZ tot stand worden gebracht, waarvoor beide partijen onderwerpen zullen inbrengen. Samenvatting van de afspraken:
– er is geen achteruitgang van de bestaande arbeidsvoorwaarden (dit in tegenstelling tot wat er speelt bij de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen)
– de lonen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 verhoogd met 2,3%
– de werkgeversbijdrage tegemoetkoming ziektekosten IZZ wordt verhoogd van € 12,57 naar € 13,67 per verzekerde en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007
– de maximale tegemoetkoming voor reiskosten woon-werkverkeer wordt met ingang van 1 januari 2008 verhoogd door de vergoeding af te leiden van 60 kilometer per dag in plaats van 35 kilometer per dag (het effect van deze afspraak verschilt per werknemer, maar kan oplopen tot een kleine € 100 per maand).

Bron: ABVAKABO FNV, 20 november 2007