Akkoord CAO CêlaVíta 2009-2010

0
768


16 juni 2009

CAO-naam
CAO CêlaVíta

Looptijd
1 juli 2009 t/m 30 juni 2010

Loonmutaties
1 juli 2009 structureel 1%

CAO-code t.b.v. loonheffing
2848

Arbeidsvoorwaarden
– CêlaVíta heeft de eis tot invoering van standaard werkweken van 37 uur ingetrokken. De directie heeft voorgesteld de 36-urige werkweek (voor o.a. productiepersoneel) en de 38-urige werkweek (voor o.a. leidinggevende en kantoorpersoneel) te laten voortbestaan. Personeel met een 38-urige werkweek heeft het recht om met ingang van 1 juli te kiezen voor een 36-urige werkweek.
– Er wordt een protocol opgesteld waarin staat hoe vrijwilligers worden geworven voor overwerk. Als er overwerk wordt voorzien dan zal tijdig om vrijwilligers worden gevraagd. Eens per kwartaal zullen kaderleden en management de regeling evalueren.
– Door CêlaVíta zal tot en met functiegroep 8 overwerkvergoeding worden betaald.
– De directie zal in overleg met kaderleden van de bonden een werkgroep vormen die gaat inventariseren welke werkplekken bij CêlaVíta 9 van de 12 maanden vervuld zijn door een uitzendkracht en dus kunnen worden vervangen door vaste krachten. Tevens zal CêlaVíta invulling geven aan de afspraak dat alleen gewerkt wordt met NEN-gecertificeerde uitzendbureaus en zal onderzocht worden op welke wijze bij CêlaVíta de controle op de naleving van de CAO door de betreffende uitzendbureaus kan worden gerealiseerd. Tevens zal CêlaVíta een plan van aanpak maken rond het terugbrengen van het aantal uitzendkrachten met 20% per jaar.

Gerelateerd
> FNV en CêlaVíta oneens over loonsverhoging

 

Bron: FoodHolland, 16 juni 2009