Akkoord CAO Carglass 2018

0
154


8 juni 2018

CAO-naam
CAO Carglass

Download Akkoord CAO Carglass 2018
> Akkoord CAO Carglass 2018 (31-05-18)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van een jaar van 1 januari 2018 to en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– De A-factor geeft medewerkers met minimaal een beoordelingsscore “redelijk” een structurele loonsverhoging ter hoogte van de inflatie over december 2017 op basis van CBS inflatiecijfers CPI Nederland afgeleid. Werkgever zal de A factor voor de CAO van 2018 aanvullen tot 1,5%.
– Daarnaast zullen alle salarisschalen met 1,5% worden verhoogd.
– De B-factor voor 2018 bedraagt 1,5%. Op basis van de beoordelingsmethodiek en hierboven benoemde B-factor zullen met toepassing van de door medewerker behaalde beoordelingsscore de individuele salarissen worden aangepast.

Arbeidsvoorwaarden
– Op basis van het uitgevoerde loononderzoek, wordt het schaalloon maximum van de salarisschalen A t/m D gecorrigeerd.
– De CAO variabele beloningsregeling conform art 8.5 komt te vervallen en wordt vervangen door een winstdelingsregeling. De winstdelingsregeling van 3%, komt tot uitkering bij het bereiken van het jaarlijkse financiële resultaat van Carglass® (budget), het zogenoemde trading profit.

Bron: CNV Vakmensen, 31 mei 2018