Akkoord CAO Carglass 2007-2008

0
630


6 november 2007

Naam
CAO Carglass B.V.

CAO-teksten
Korte samenvatting arbeidsvoorwaarden huidige CAO

CAO-code t.b.v. loonheffingen
1557

Looptijd
1 juli 2007 tot 1 juli 2008

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
Verspreid over de looptijd structureel 3%

Arbeidsvoorwaarden
De vakbonden en de directie van CARGLASS hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor haar werknemers in Nederland. In de nieuwe CAO is vastgelegd dat investeringen in opleidingsbudgetten en de ontwikkeling van nieuwe stage- en opleidingsplaatsen zullen blijven plaatsvinden. Tevens wordt nader inhoud gegeven aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en beleid ten aanzien van sociale innovatieprojecten.

Bron: ANP, 7 november 2007