Akkoord CAO Bos en Natuur 2013

0
1211


30 januari 2013

CAO-naam
CAO Bos en Natuur

Looptijd
Looptijd: 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

Loonmutaties
– De lonen worden per 1 januari 2013 met 1.25 procent verhoogd en in november wordt een bedrag van tweehonderd euro bruto uitgekeerd. De tweehonderd euro is gekozen omdat dit voor de laagste schalen het meeste oplevert. De werkgevers wilden niet meer loonsverhoging bieden.

Arbeidsvoorwaarden
– Seniorenregeling. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de seniorenregeling toegankelijk vanaf 7 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd. In 2013 blijft de oude leeftijd waarop gebruik gemaakt mag worden van de regeling van kracht.Uitleg/achtergrondinformatie: van oorsprong startte de regeling 7 jaar voor de VUT of Prepensioenegeling. Nu er geen prepensioen of VUT meer is, is de periode waarin gebruik gemaakt kan worden van de regeling steeds verder opgerekt. De kosten van deze regeling drukken op de rekening van de werkgever. Vakantiedagen zullen naar rato worden toegekend.
– Verjaring vakantiedagen. Verjaring van wettelijke en bovenwettelijke vakantie zullen blijven op 5 jaar.
– Vakantiedagen voor het ondernemingsdeel Landschappen. Werkgevers hebben voorgesteld om de vakantiedagen van de Landschappen voor functiegroepen 1 t/m 6 te verhogen met 2 dagen. Het vakantiesaldo is dan 199.8 uur per jaar. Hier staat tegenover dat de leeftijdsdagen worden bevroren (alle functiegroepen), er worden geen nieuwe leeftijdsdagen meer toegekend. De werkgevers van de Landschappen hebben dit gecombineerd met de compensatie voor overwerkuren conform de regeling bij het ondernemingsdeel Natuurmonumenten.
– Opzegtermijn voor ondernemingsonderdeel Bosbouw. De opzegtermijnen zullen worden aangepast aan de wettelijke termijnen zoals deze in de ander ondernemingsdelen staan. De werknemers die voor 1 januari 2013 blijft de oude regeling gehandhaafd.
– Werkgelegenheidsafspraken. De bestaande werkgelegenheidsafspraken blijven zoals ze in de vorige cao zijn verwoord.

Bron: CNV Vakmensen, 28 januari 2013