Akkoord CAO Boekhandel 2014-2016

0
530


14 juli 2014

CAO-naam
CAO Boekhandel
CAO Boekhandel & Kantoorvakhandel

Download Akkoord CAO Boekhandel 2014-2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van twee jaar, ingaande 1 april 2014 tot 1 april 2016.

Loonmutaties
Twee keer 0,9%, ingaande op 1 januari 2015 en 1 januari 2016 voor salarissen ≤ €37.500,- per jaar.

Arbeidsvoorwaarden
– De zondagtoeslag blijft ongewijzigd
– Met betrekking tot de jeugdlonen is afgesproken een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van afschaffing.
– Er zijn afspraken gemaakt over:
Van-werk-naar-werk-begeleiding
Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
Scholing en training
Instroom van jongeren
De helft van de financiering van deze plannen is subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De financiering zal geschieden door een op te richten Opleidings- en Ontwikkelingsfonds waar werkgevers 0,3% premie per jaar, gedurende drie jaar, zullen betalen. In totaal 0.9%. Om medewerkers ook te stimuleren van de extra maatregelen in het sectorplan gebruik te maken is overeengekomen dat er in de periode van twee jaar één hele dag buitengewoon verlof (vrij met behoud van loon) toegekend kan worden in het kader van sectorplanmaatregelen.

Bron: CNV Dienstenbond, 10 juli 2014