Akkoord CAO Boekhandel 2012-2014

0
520


3 juli 2012

CAO-naam
CAO Boekhandel

Download Akkoord CAO Boekhandel 2012-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van deze cao is van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2014.

Loonmutaties
– De werkelijke lonen en de loonschalen (maximaal €37.500 bruto per jaar) worden gedurende de looptijd verhoogd met 1,5%, namelijk 0,75% per 1 juli 2013 en 0,75% per 1 januari 2014

Arbeidsvoorwaarden
– Er wordt een fonds (Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds) opgericht om medewerkers die worden getroffen door reorganisatie of faillissement aan ander werk te helpen. Werknemers kunnen hier vanaf 1 september gebruik van gaan maken. Voor dit fonds zal vanaf 1 januari 2013 0,3% premie van de loonsom worden geheven bij werkgevers.
– De afspraak dat werkgever voor 2010 en 2011 1% van het bruto loon per jaar zal bijdragen aan de scholing van de werknemer wordt gecontinueerd in 2012 en 2013. Daarnaast kan het niet besteedde budget over maximaal 1 jaar worden meegenomen naar het volgende jaar.
– Er wordt onderzoek gedaan naar functies binnen de postagentschappen en de waardering en indeling daarvan. Als daar aanleiding voor is zullen deze functies binnen de looptijd van de CAO worden opgenomen in het functieboek.
– De verjaringstermijn voor vakantiedagen is voor alle vakantiedagen die vanaf 1 januari 2012 wordt opgebouwd bepaald op 2 jaar na afloop van het jaar waarin is opgebouwd. Dit om de gewijzigde wetgeving te corrigeren, die stelde dat sommige dagen al binnen een half jaar na het jaar waarin is opgebouwd zouden vervallen.
– Werknemers die volgens een vast arbeidspatroon of via een tevoren vastgesteld rooster werken worden doorbetaald op feestdagen niet zijnde zondag als de ondernemer besluit de onderneming te sluiten.

Bron: CNV Dienstenbond, 3 juli 2012