Akkoord CAO Boekhandel 2012-2014 (update)

0
1048


19 november 2012

CAO-naam
CAO Boekhandel
CAO Boekhandel & Kantoorvakhandel

Download Akkoord CAO Boekhandel 2012-2014
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2014.

Loonmutaties
· In januari wordt de 0, 3% premie over het bruto loon 2012 voor het A&O-fonds als eenmalige uitkering aan alle medewerkers uitbetaald.

Arbeidsvoorwaarden
– De werk-naar-werkregeling wordt alleen afgesproken tussen Novaka en CNV Media voor werknemers van bedrijven die zijn aangesloten bij Novaka. Deze wordt betaald vanuit het Opleidingsfonds en hiervoor wordt subsidie aangevraagd bij 2 andere fondsen. Het is van goedkeuring van deze subsidieaanvragen afhankelijk of deze afspraak ook definitief door kan gaan. Deze afspraak komt niet in de cao, maar is een rechtstreekse afspraak tussen Novaka en CNV Media;
– De afspraak over de doorbetaling op feestdagen wordt ook uitgebreid naar feestdagen die wel samenvallen met de zondag;
– De afspraak over de verjaring van vakantiedagen is gewijzigd omdat hier juridische problemen mee leken te zijn. In deze zal nu de wet gewoon gevolgd worden, waarbij de wettelijke vakantiedagen (4 maal het aantal uur dat je gemiddeld in de week werkt) binnen half jaar na het jaar waarin u ze heeft opgebouwd moet hebben opgenomen en de bovenwettelijke dagen binnen 5 jaar.
– Tevens wordt opgenomen dat met de totstandkoming van deze cao afspraken uit oude cao’s vervallen als daarover nieuwe afspraken zijn gemaakt.

Bron: CNV Dienstenbond, 19 november 2012